1 / 2
Při přehrávání filmů lze využít stereo reproduktory s podporou technologie Dolby Atmos Premium / Lenovo
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.