1 / 1
Oba přístupové body poskytují kombinované bezdrátové rychlosti až do 1200 Mb/s / D-Link
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.