1 / 1
Vysokou efektivitu připojení pak zajišťuje také modulace OFDMA / TP-Link
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.