1 / 1
Funkce Remote Access zase umožňuje bezdrátový vzdálený přístup k souborům uloženým v počítači, který se fyzicky nachází na jiném místě / Samsung
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.