1 / 1
Michal Mravinač (Salesforce Regional Sales Director, Central and Eastern Europe) / PRAM Consulting
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.