1 / 4
Dle studie je dutina dostatečně velká, aby obsahovala 14 miliard tun ledu / NASA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.