1 / 1
Jde o několik typů záblesků, jež směřují z oblaků směrem dolů nebo nahoru / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.