1 / 1
Sloupy z červené žuly bývaly součástí památníků egyptských králů, v komplexu královny Staré říše jsou však zcela neobvyklé / Mohamed Megahed
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.