1 / 1
NEO jsou obecně takové objekty, jež obíhají Slunce a dostanou se k Zemi blíže než na 50 milionů kilometrů / DART
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.