1 / 1
Hrob keltského bojovníka z doby laténské / Východočeské muzeum v Pardubicích
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.