1 / 1
Snímek zachycuje temnou mlhovinu Barnard 59, která je součástí komplexu temných oblaků mezihvězdného plynu a prachu označovaného jako mlhovina Dýmka. Tento nový detailní snímek byl získán pomocí kamery WFI a dalekohledu MPG/ESO / ESO
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.