O velrybách, kteří žijí v Arktidě, je známo, že žijí nejméně 211 let / Pixabay