1 / 1
Snímek zachycuje jedno z plynových halo zaznamenaných pomocí přístroje MUSE a dalekohledu ESO/VLT na složeném záběru společně se starším pozorováním dvojice interagujících galaxií získaným pomocí radioteleskopu ALMA. Rozsáhlé vodíkové halo je zobrazeno v odstínech modré, data z pozorování ALMA oranžově / ESO
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.