1 / 3
Vesmírné moduly Axiomu budou zpočátku ukotveny v ISS, ale později se stanou nezávislými na vesmírné stanici / Axiom
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.