1 / 1
Hornina vytvořeného doutníku se mohla průchodem kolem hvězdy roztavit / NASA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.