1 / 2
Odborníci se domnívají, že Sakkára byla pohřebištěm po dobu asi 3000 let / Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.