1 / 3
Planetky neboli asteroidy jsou kamenná nebo kovová tělesa nepravidelného tvaru, největší z nich mohou mít v průměru i stovky kilometrů. Srážka Země s tak velkým objektem by měla za následek zničení lidské civilizace a možná i konec větších a komplexnějších forem života na naší planetě. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.