1 / 3
Ačkoliv mnozí ptakoještěři byli obrovští, existovaly i malé druhy. Někteří zástupci této skupiny měli rozpětí křídel pouze jako dnešní vrána. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.