Propojení citlivých oblastí se říká alosterické působení / Pixabay