1 / 3
Výchozy souvrství Hell Creek na území východní Montany. Podobně vypadá také lokalita Tanis. / Vladimír Socha
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.