1 / 1
Tyto temné víry jsou vysokotlaké systémy, které se mohou tvořit ve středních zeměpisných šířkách a migrovat k rovníku na této modré planetě / NASA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.