1 / 3
Největší sauropodní dinosauři byli tak mohutní a silní, že prakticky neměli přirozeného nepřítele. / Vladimír Rimbala
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.