Ne všichni sauropodi byli obři. I ti nejmenší ale velikostně odpovídali dnešnímu nosorožci. / Vladimír Rimbala