1 / 3
Větší část nesmírně dlouhé druhohorní éry nicméně traviny skutečně neexistovaly. Jejich roli plnily zejména mechorosty, kapraďorosty a přesličky. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.