1 / 2
Průmět světelné dráhy bolidu v atmosféře na zemský povrch / AV ČR
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.