Větší využívání půdy v ekologickém zemědělství vede nepřímo k vyšším emisím oxidu uhličitého díky odlesňování / Pixabay