1 / 1
Stejně jako nasbíraná data pomohou optimalizovat hodnoty spotřeby, umožní řešit i různé rizikové události / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.