1 / 1
Na titanové kartě Apple je vyleptáno laserem jen jméno držitele karty a logo Apple / Apple
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.