1 / 1
Motorizovaná rotační žehlička umístěná v základně postele automaticky otáčí peřinu / Simba
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.