1 / 1
Instalace chytrého zámku Linus je snadná a lze ji provést u všech dveří s klasickou cylindrickou vložkou / Yale
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.