1 / 1
Aplikace umožňuje nastavit dobu, po které se zvolená zvuková kulisa vypnuta / Bose
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.