1 / 1
Video u studie ukazuje, jak může proud vzduchu z kýchání pronikat kolem a nahoru dovnitř obličejového štítu a do úst nebo nosu člověka, takže samotný štít je k ničemu / univerzita Fukuoka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.