1 / 5
Na střeše nebudou chybět zahrada, balkóny s převislou zelení ani vodopády / Nikkei
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.