1 / 4
V aplikaci najdete celou řadu velmi fascinujících počitadel / You and Planet Earth
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.