1 / 2
Maximální projekční plocha je 100 palců, doporučená pak 60 palců / BenQ
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.