1 / 1
SoundTouch umožňuje také vytvoření komplexního systému ozvučení domácnosti s bezdrátovým rozvodem / BaSys
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.