1 / 1
Uživatelé si mohou zvolit plánovanou nebo neplánovanou kalibraci s připojeným PC nebo bez něj / Dell
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.