1 / 1
Většina mobilních uživatelů potvrzuje účinnost funkce Find My iPhone pro vyhledání ztracených zařízení / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.