1 / 2
Přenášet elektrickou energii až na vzdálenost 4 centimetrů již není problém / Apple
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.