1 / 5
Uživatel si může myslet, že se mu zpomaluje mobil, nikoliv akumulátor / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.