1 / 1
Když přístroj volně stojí, displej se automaticky rozdělí na dvě 4palcové obrazovky, takže si můžete prohlížet obsah v horní polovině přístroje a ovládat ho v dolní polovině / Samsung
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.