1 / 1
Aplikace Quick Freeze inteligentně zmrazí aplikace, které nejsou používány, a optimalizace displeje sníží zobrazovací efekty tak, aby bylo zajištěno správné využití baterie / Realme
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.