1 / 1
Ve srovnání s modelem S20 FE byl u digitálního fotoaparátu novinky vylepšen například noční režim, což umožňuje pořizovat dobře prokreslené fotografie i za nepříznivých světelných podmínek / Samsung
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.