1 / 1
Když na telefon přestane světlo dopadat, změní se barva zpět na modrou. Tvůrci telefonu se inspirovali procesem fotochromismu a použili při výrobě organické fotochromické materiály / realme
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.