1 / 3
Sonický kartáček TrueLife SonicBrush Clean30 / TrueLife
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.