1 / 1
Model Elec City je vybaven kapalinou chlazenými polymerovými akumulátory / Hyundai
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.