1 / 1
Lidar nabízí velmi vysoké rozlišení s velkým dosahem a širokým zorným polem / Bosch
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.