1 / 4
Ocenili jsme také způsob otevírání dveří zavazadlového prostoru, jež se automaticky otevírají, když je po dobu tří sekund detekována blízkost klíče. Pokud máte v tu chvíli plné ruce tašek z nákupu, tak je to určitě lepší řešení, než máchat nohou pod podvozkem / Marek Kuřina
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.