1 / 1
Řidič a jeho spolujezdec mají k dispozici řadu funkcí, které pomůžou zvládnout i delší a náročnější trasy / Marek Kuřina
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.