1 / 4
Ve skříni převodovky je umístěn elektromotor, měnič a řídicí jednotka / Peugeot
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.